Průzkum spokojenosti s leteckým fotografováním

19. 02. 2020Letecké snímkování, Novinky

Záleží nám na spokojenosti zákazníků a našimi produkty a proto pravidelně provádíme průzkumy jejich spokojenosti.

Zde se dozvíte výsledky průzkumu spokojenosti s leteckým fotografováním 2019 u starostů obcí a měst, kteří si tuto službu objednali.

Průzkumu se zúčastnilo 248 starostů, kteří byli dotázáni na 4 otázky související s kvalitou, termínem dodání, splněným očekáváním a využitím pořízených fotografií. A jak odpovídali na jednotlivé otázky?

 

1. otázka – kvalita fotografií

V první otázce se starostové vyjadřovali ke spokojenosti s kvalitou fotografií, kterou měli hodnotit slovně, ale i známkou.
Od 69 % starostů dostaly naše snímky výbornou a spokojenost byla maximální;
18 % starostů hodnotilo kvalitu známkou 2, což znamenalo spokojenost, ale s komentářem;
5 % hodnotilo známkou 3, což znamenalo nespokojenost z určitého důvodu;
3 % známkou 4 a
1 % známkou 5.

2. Otázka – termín dodání

Druhou otázkou, na kterou starostové odpovídali, byla spokojenost s termínem dodání. Hodnotili opět známkou i komentářem.
Známku 1  – maximální spokojenost, nám dalo 53 % dotázaných;
Známku 2  – spokojen s komentáři, nám dalo 13 % dotázaných;
Známku 3  – nespokojen, nám dalo 1 % dotázaných.

3. Otázka – splněné očekávání

Ve třetí otázce jsme se starostů zeptali, zda jsme splnili jejich očekávání a pokud ne, v čem bychom se mohli zlepšit.
U 66 % starostů jsme plně splnili jejich očekávání. Ti ostatní připojili užitečné komentáře a doporučení, které nám pomohou zkvalitnit nabízenou službu.

 

4. Otázka – účel leteckého fotografování

V poslední otázce nás zajímal důvod a účel, pro který si starostové objednávají letecké fotografie.

Nejčastěji (44 %) jsou letecké fotografie využívány pro interní potřeby a spíš informativně (např. vyvěšeno na OÚ, obecní zpravodaj, knihovna, archivace, kronika, a pod.);
35 % na propagaci a prezentaci obce;
27 % využije snímky na webové stránky obce nebo facebook;
15 % na pohlednice, do kalendářů, magnetky, knihy;
16 % chtělo snímky pro občany nebo jako dárky, třeba k jubileu;
8 % zatím neví;
7 % dokumentace pro potřeby města, obecní věci

Poměr výsledku můžete vidět v tomto grafu:

Je potěšitelné, že hodnocení dopadlo lépe, než minulý rok. Výsledky průzkumu nám opět přinesly užitečné podněty, jak nabízenou službu leteckého fotografování zkvalitnit. Pro letošní rok jsme zavedli několik novinek, které nám pomohou zvyšovat kvalitu a efektivitu při rostoucím počtu objednávek.

Objednávejte do 31. 3. 2020!

Ale i naše kapacity nejsou nafukovací a může se stát, že se letový plán naplní už před 31. 3. 2020. V tom případě musíme ukončit objednávání dříve. Proto neváhejte a objednejte si fotografování včas!

Věděli jste, že…

  • máme více než 16 let zkušeností
  • už více jak 4 500 českých a slovenských starostů využilo letecké fotografování CBS
  • spolupracujeme s více než 6 500 obcemi a městy
  • v loňském roce jsme nafotili více než 100 škol a školních areálů
  • máme všechna potřebná povolení a licence

Pin It on Pinterest

Share This