Jaroslava Šrejmová
spisovatelka

Chtěla bych tímto poděkovat celému Vašemu nakladatelství za záslužnou práci, kterou vytváříte u vnímavých čtenářů vztah k naší krásné zemi. Podobá se to i mému záměru vstupovat mezi čtenáře se svými poznatky o kouzelných místech Čech, Moravy a Slezska.

Zvláštní dík a pocit úcty vyslovuji panu Milanu Paprčkovi za odvahu, která mu jako pilotovi musí být daná. Vím, o čem mluvím, pracovala jsem jako civilní zaměstnanec na vojenských letištích v Pardubicích a Brně. Tato práce mi umožnila absolvovat mnoho letů například jako štábní písař jsem létala na cvičení IL-14, 18, Brigadýrem a později i Moravou. Na svých cestách po světe jsem spolu s manželem absolvovala 62 letů, z nichž některé (v Jižní Americe) zaváněly průšvihem vzhledem k „DAKOTÁM“, které k letům využívali. Umím dnes, po letech, ocenit všechny piloty. Dík, pane Paprčko!

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaši záslužné práci oslavující naši nádhernou zem

Pin It on Pinterest