Milan Hoke
Klub českých turistů, odbor Benešov u Prahy - předseda

Naši členové převzali pro sebe knihu Benešovsko z nebe. Všechny jejich dosavadní reakce jsou pozitivní, všichni děkují, že jsme (jako výbor našeho odboru) do projektíku šli a jsou z knihy nadšení (nezaznamenal jsem reakci opačnou).

Jsem rád, že každý člen našeho odboru má hezkou památku na 100 let Klubu českých turistů v Benešově! Prosím, tlumočte toto moje poděkování všem těm ve vaší firmě, kdož se o vznik knihy zasloužili!