RNDr. Milan Dundr, CSc.
ředitel školy, Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný

Veškerá komunikace ohledně příprav knihy, oprav překlepů a finálních úprav byla zcela profesionální, pohotová a kvalitní. Výsledná kniha se mi velmi líbí jako nádherný dárek pro naše partnery, ale i jako výuková pomůcka pro zeměpisné, dějepisné, ale třeba i přírodopisné či výtvarné projekty. Prostě všestranně využitelná kvalitní publikace, která dokáže rozdávat jak radost tak i poučení.