Ing. Bořek Procházka
Starosty obce Křetín

Po předchozí zkušenosti se spoluprací s CBS Nakladatelstvím s.r.o. při přípravě knihy Mikroregion Letovicko z nebe jsme využili i novou nabídku této společnosti na podzimní letecké snímkování. S kvalitou snímků jsme spokojeni, deskový letecký snímek a fotografie na plátně Planeta Obec jsou zajímavým bonusem. Letecké video se zakomponovanými statickými snímky je dobře zpracované, divácky atraktivní, a myslím si, že jeho zveřejnění bylo pro naše spoluobčany milým předvánočním překvapením. V neposlední řadě mají výstupy ze snímkování dle mého názoru určitě rovněž velkou dokumentační cenu pro příští generace obyvatel naší obce.