Miloslav Suchý
starosta obce Skořice

Za obec Skořice bych chtěl velmi ocenit spolupráci s vaší společností. Po celou dobu bylo velmi profesionální. Také výměna znaku na videu proběhla k naší spokojenosti. Výsledné letecké video je velmi zdařilé, velmi hezky reprezentuje naši obec. Použijeme jej k propagaci a prezentaci obce na našich internetových stránkách a jiných elektronických médiích.