Mgr. František Frantál
Ředitel ZŠ a MŠ Loučovice

Spolupráce autorského týmu s naší školou ve fázi přípravy projektu byla příkladná. Ocenili jsme rovněž flexibilitu při přípravě podkladů pro tisk informací o naší škole. Původně jsme zamýšleli dodané knihy předávat pouze oceněným žákům na konci školního roku. Kvalita finálního produktu je však na tak vysoké úrovni, že byl o publikaci velký zájem i mezi zaměstnanci školy. Zásoba zakoupených knih nám podle našich představ měla vydržet dva roky, během jednoho měsíce nám nezbyl ani jeden exemplář.