Zdeněk Müller
starosta obce Zvoleněves

Celý proces, od objednání po dodání byla komunikace na vysoké úrovni. Při přípravě jsme byl opakovaně oslovováni se žádostí o vyjádření k připravované knize. Zda odpovídá tomu co požadujeme a co jsme společně domluvili. Výsledek, tedy publikace Kladensko a Slánsko z nebe předčil naše očekávání.

Publikaci rozdáváme při životních jubileích našim občanům, nebo dáváme návštěvám obce. Z vyjádření obdarovaných je zřejmé, že kniha se podařila. Děkuji za tuto knihu a přeji vám abyste vytvořili mnoho dalších obdobných publikací.