Luboš Bolek
Starosta obce Hrazany

Vydavatel velmi zdařilými záběry a vstřícnou spoluprací s námi na textové části, zobrazuje přírodu a pohledy na zdejší kraj z míst, která nejsou běžně dostupná. Kniha bude k dispozici v místní knihovně a ostatní budeme věnovat významným osobnostem z naší obce při plánovaných obecních slavnostech, nebo dosažení významného životního výročí.