Ing. Milan Kelich
starosta městys Stádlec

V průběhu celého procesu od objednání po dodání byla komunikace velmi příjemná a během přípravy jsem byl opakovaně dotazován k vyjádření připravovaného produktu, zda je toto právě to, co jsem si objednal a na čem jsme se společně domluvili. Vše proběhlo bez problémů a výsledek naší objednávky tedy České hrady a zámky - Jižní Čechy, které zdarma rozdáváme při životních jubileích našim občanům, případně vzácným návštěvám, které zavítají do naší obce.