Mgr. Alena Fukalová
Předsedkyně Kulturního výboru obce Žerůtky

Dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za zaslání naprosto úchvatných leteckých snímků naší obce, které jsme získali zapojením se do projektu Letecké snímkování 2021. Díky jejich vysoké kvalitě jsme je bez jakýchkoliv potíží použili k vytvoření obecního kalendáře pro rok 2022, který si naši občané velice pochvalují.

Chystáme také jejich výstavu v prostorách obecního úřadu a budou rovněž mít své místo v obrazové kronice naší obce za rok 2021. Přestože jsme měli pocit, že naši malou vesničku dokonale známe, že jsme si vědomi každého jejího zákoutí či skuliny - ,,pohled z nebes" - který jste nám zprostředkovali, nám ji představil zase v jiné dimenzi, z jiné strany, upozornil na opomíjená místa atd., za což Vám velice děkujeme. Přejeme Vám spoustu stejně spokojených zákazníků jako jsme my.